Termene și condiții magazin

În contextul COVID-19 vă rugăm să verificaţi şi informaţiile suplimentare în secţiunea Măsuri de siguranță

Material informativ pentru clienţii XXXLutz Mobilier S.R.L., cu sediul în localitatea Domneşti, strada Comerţului nr. 1, judeţul Ilfov, cod poştal 10801, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1398/2009, având cod unic de înregistrare 19706741 (denumită în continuare „kika") referitor la:

1. Ridicare produse
2. Livrare produse
3. Montarea produselor
4. Închiriere microbuz transport produse - kika Bus
5. Politica de retur
6. Modalităţi de plată
7. Garanţia celui mai bun preţ
8. Produse semnalizate distinct (super preţ, kika tip, must have)
9. Termenele şi condiţiile generale aplicabile vânzărilor de produse din magazinele kika

Termenele şi condiţiile stabilite în prezentul material sunt aplicabile exclusiv în ceea ce priveşte vânzarea/achiziţia produselor comercializate de kika în magazinele situate în: localitatea Domneşti, strada Comerţului nr. 1, judeţul Ilfov, cod poştal 077090 şi localitatea Bucureşti, sector 3, Blvd. Theodor Pallady Nr.51D, municipiul Bucureşti, cod poştal 032258. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenii şi condiţiile aplicabile vânzărilor de produse din magazinul kika nu sunt aplicabile vânzării online a produselor. În cazul în care doriţi să efectuaţi o comandă online, vă rugăm să accesaţi secţiunea [Termene şi condiţii aplicabile vânzării online a produselor] disponibilă pe site-ul www.kika.ro.

1. Ridicare produse

La momentul ridicării produselor achiziţionate (marfa), clienţii kika (persoane fizice sau juridice) au obligaţia de a prezenta următoarele documente, în original:

 • contractul de vânzare-cumpărare semnat;
 • bonurile fiscale şi, după caz, facturile emise în baza respectivului contract de vânzare-cumpărare.

În caz contrar sau în cazul în care nu se prezintă toate documentele menţionate mai sus, în original, produsele nu vor fi eliberate clientului.

2. Livrare produse

În cazul în care optaţi pentru serviciul de livrare marfă, vă aducem la cunoştinţă că livrarea produselor achiziţionate în magazinul kika este efectuată de către firme partenere, specializate în transporturi şi relocări de marfă

Livrarea produselor achiziționate prin firmele partenere se va face numai în baza unei programări prealabile efectuate de comun acord cu Dvs. .
Programările pentru livrare se pot face zilnic, fie la sediul magazinului de unde aţi achiziţionat produsele, fie telefonic, la numerele de telefon

Magazin kika Militari :021 6010240
Magazin kika Pallady: 0372 330585

Tarifele practicate pentru livrarea de marfă vă sunt aduse la cunoştinţă la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare
Observaţie: programările de livrare se pot efectua doar în cazul în care produsele achiziţionate sunt în stocul kika.

3. Montarea produselor

În cazul în care doriţi achiziţionarea serviciului de montare, contravaloarea acestuia va fi calculată proporțional şi va reprezenta 10% din valoarea produselor achiziţionate. Anumite produse beneficiază de tarif fix de montare (ca de ex. canapele), asupra acestor excepţii vă vor informa consilierii de vânzare la momentul redactării contractului de vânzare - cumpărare

Serviciul de montare a produselor poate fi achiziționat numai împreună cu serviciul de livrare marfă, neexistând posibilitatea de a achiziţiona serviciul de montare a unor produse transportate pe cont propriu (sau prin serviciul kika Bus).

În acest sens, contravaloarea serviciului de montare se va achita împreună cu contravaloarea serviciului de livrare marfă.

Contravaloarea montării şi a livrării se va menţiona distinct şi se va achita conform contractului de vânzare - cumpărare încheiat cu privire la produsele achiziţionate.

După achitarea integrală a preţului contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a produselor, a serviciului de montare şi a serviciului de livrare, vă puteţi programa la biroul Relaţii Clienţi de Luni până Sâmbătă, în intervalul orar 10:00 - 21:00 sau Duminica, în intervalul orar 10:00 – 20:00, în vederea efectuării livrării şi montării produselor.

Programările pentru livrare se pot face zilnic, fie la sediul magazinului de unde aţi achiziţionat produsele, fie telefonic, la numerele de telefon
Magazin kika Militari :021 6010250
Magazin kika Pallady: 0372 330585

Livrarea şi montarea produselor se vor efectua la adresa solicitată de către client, durata medie fiind 2-4 zile de la data programării.

Observaţie: programările de montare se pot efectua doar în cazul în care produsele achiziţionate sunt în stocul kika.

4. Închiriere microbuz transport marfă - kika Bus

Serviciul kika Bus este destinat tuturor clienţilor care, conform propriei opţiuni, doresc să transporte pe cont propriu produsele achiziţionate.

Închirierea microbuzului – kika Bus se va face numai în baza unei programări prealabile. În acest sens, clienţii se pot adresa zilnic departamentului Relaţii Clienţi la sediul magazinului de unde aţi achiziţionat produsele, fie telefonic, la numerele de telefon

Magazin kika Militari: 021 6010211
Magazin kika Pallady: 0372 330555.

de luni până sâmbătă, în intervalul orar 10:00 - 18:00, duminică 10:00 - 16:00, şi doar în cazul achiziţionării unor produse a căror valoare totală este de minim 1.000 de lei.

Tarifele aferente serviciului de închiriere kika Bus sunt următoarele:
 • 30 de lei (în limita a 40 de km, calculaţi dus-întors, şi a 3 ore);
 • în cazul depăşirii valorilor de distanță şi timp mai sus menţionate, se vor percepe taxe suplimentare, respectiv, o taxă de 2 lei/km şi o taxă de 20 de lei pentru fiecare jumătate de oră începută.     

Clienții care doresc să închirieze un microbuz - kika Bus au obligația să prezinte următoarele acte, în original:
 • permis de conducere valabil pentru persoana care va conduce microbuzul – kika Bus;
 • carte de identitate valabil(ă);
 • contractul de vânzare-cumpărare semnat a cărui valoare este de minim 1.000 de lei;
 • bonurile fiscale şi, după caz, facturile emise în baza respectivului contract de vânzare-cumpărare.

5. Politica de returnare a produselor

5.1. Garanţia de conformitate. Returnarea produselor neconforme

Politica de returnare a produselor a fost elaborată în conformitate cu termenele şi condiţiile generale de afaceri ale kika şi următoarele acte normative:
i. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

ii. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

iii. Ordonanţa de Guvern nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

iv. Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.

v. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor legale în vigoare în materia protecţiei consumatorului, noţiunea de „consumator” include orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în achiziţionarea de produse sau servicii intră sub incidenţa legislaţiei aferente protecţiei consumatorului, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Pe cale de consecinţă, prevederile în materia protecţiei consumatorului nu sunt aplicabile profesioniştilor - societăţi (cu răspundere limitată, pe acţiuni), profesii liberale (precum arhitecţi, avocaţi), persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale, sau orice altă formă de organizare unipersonală sau pluripersonală care este angajată într-o activitate economică.

În considerarea acestui fapt, prevederile prezentei politici de returnare a produselor nu se aplică produselor comercializate profesioniştilor.

Astfel, orice consumator care achiziţionează produse în scopuri ce nu au legătură cu activitatea sa comercială, industrială ori de producţie, artizanală ori liberală, beneficiază pe durata a 2 (doi) ani de la achiziţionarea acestora de drepturile menţionate mai jos, dacă produsul cumpărat este neconform.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, drepturile sunt valabile pentru durata respectivă.

Se consideră că produsele sunt conforme dacă:

i. corespund descrierii făcute de kika şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care kika le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

ii. corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut de către kika şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare - cumpărare;

iii. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

iv. fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de kika, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare - cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate.

Drepturile consumatorilor în cazul în care un produs nu este conform şi obligaţiile corelative ale kika sunt:
 • Dreptul consumatorului de a solicita, în principal, repararea sau, dacă nu solicită repararea, înlocuirea articolului ce prezintă o lipsă de conformitate. Repararea sau returnarea nu pot fi duse la îndeplinire dacă oricare din aceste măsuri solicitate este imposibilă (dacă înlocuirea cu un produs identic este imposibilă) sau disproporţionată (dacă înlocuirea sau repararea impun kika costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie).
        
        În situaţia în care se solicită fie repararea, fie înlocuirea produsului, şi aceasta este posibilă, operaţiunea se efectuează fără plată de către consumator şi într-o perioadă de timp rezonabilă.
Noţiunea „fără plată" se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.
        „Perioada de timp rezonabilă” se stabileşte de comun acord cu consumatorul, în scris, fără niciun inconvenient semnificativ pentru acesta, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp rezonabilă nu poate depăşi în niciun caz un termen de 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţa kika lipsa de conformitate a produsului sau a predat acesteia produsul pe baza unui document de predare-preluare.
         Dacă perioada de timp depăşeşte 15 zile calendaristice, consumatorul poate solicita reducerea corespunzătoare a preţului plătit sau rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare (care presupune rambursarea integrală a preţului plătit).

 • Dreptul consumatorului de a solicita reducerea corespunzătoare a preţului cu care a achiziţionat articolul sau rezoluţiunea contractului în situaţia în care nu beneficiază de repararea ori înlocuirea produsului neconform, sau dacă măsurile reparatorii nu au fost luate în termenul rezonabil stabilit în scris ori dacă măsurile reparatorii nu au fost luate fără inconveniente majore pentru consumator.

În orice caz, rezoluţiunea nu poate fi solicitată dacă lipsa conformităţii este minoră.

Lipsa de conformitate trebuie reclamată în scris imediat ce a fost observată, dar în nici un caz mai târziu de două luni de la data la care a fost constatată.

În orice situaţie, reclamaţia nu trebuie să fie făcută mai târziu de doi ani de la data remiterii (predării) produsului de către kika către consumator sau către împuternicitul acestuia.

Dacă produsul care prezintă o lipsă de conformitate are o durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, lipsa de conformitate trebuie înştiinţată până la împlinirea acestei durate.

kika poate considera inacceptabilă o reclamaţie având ca obiect lipsa de conformitate a unui produs în cazul în care reclamaţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate prezentate.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, exceptând situaţiile în care o astfel de prezumţie este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

După împlinirea duratei de doi ani (sau a duratei mai scurte pentru produsele ce au o durată de întrebuinţare mai mică de doi ani) consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea doar în ceea ce priveşte produsele care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate exclusiv ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare.

Sunt aplicabile termenii şi condiţiile generale de afaceri ale kika precum şi prevederile dreptului român cu privire la garanţia pentru vicii.

Clienţii kika au obligaţia să prezinte următoarele documente, în original, pentru reclamarea mărfurilor neconforme, exclusiv în magazinul de unde bunurile au fost achiziţionate/ridicate:

 • contractul de vânzare-cumpărare semnat;
 • bonurile fiscale şi, după caz, facturile emise în baza respectivului contract de vânzare-cumpărare;
 • Certificatul de garanţie aferent produsului/produselor în privinţa căruia/cărora este reclamată neconformitatea.

În măsura în care produsul neconform nu poate fi reparat sau înlocuit cu altul conform sau în cazul în care perioada de timp rezonabilă stabilită conform celor de mai sus depăşeşte 15 zile calendaristice, kika va returna contravaloarea produsului, prin plata în numerar sau prin transfer bancar în contul indicat de client, în funcţie de modalitatea de plată folosită la cumpărare şi cu respectarea Legii nr. 70/2015, în termen de maximum 5 zile lucrătoare zile de la returnarea produsului.

Cazuri în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă:

 • Montarea produselor de către o persoană fizică/grup de persoane fizice sau orice altă entitate persoană fizică sau juridică, alta decât kika sau compania parteneră kika. Singurele persoane/entităţi autorizate să efectueze montaj şi care nu afectează valabilitatea garanţiei sunt tâmplarii kika şi firma parteneră a kika pe parte de montaj;
 • Folosirea produsului în alte scopuri/condiţii decât cele pentru care a fost produs;
 • Utilizarea produsului în scopuri profesionale, regim industrial sau în locuri publice fără a avea în prealabil acordul scris al vânzătorului;
 • Modificarea (orice intervenţie asupra produsului, care modifică structura / culoarea / forma / destinaţia iniţială a acestuia) inclusiv repararea lui (de ex.: vopsire, debitare, perforare, tăiere, cusut, etc., inclusiv anexarea prin lipire/sudare etc. a unor elemente străine de structura iniţială a acelui produs);
 • Spargerea, zgârierea şi/sau ciobirea produselor din sticlă ori materiale similare (ceramică, etc.) sau casante (oglinzi, etajere, feţe de uşi, tigăi, veselă, decoraţiuni, etc.);
 • Articole de igienă fără ambalaj original sau care au fost utilizate (saltele, halate de baie, papuci, lenjerie de pat, pilote, perne, etc.) ori utilizate sau curăţate impropriu (soluţii de curăţat inadecvate, nerespectarea condiţiilor menţionate pe etichetă / ambalaj instrucţiunile de folosire ale articolului);
 • Deteriorări cauzate de o depozitare inadecvată (de ex. în condiţii de umiditate);
 • Deteriorări cauzate de o curăţare inadecvată;
 • Decolorarea articolului sau a unor părţi ale acestuia ca urmare a unei expuneri de durată la soare ori intemperii ori alte surse puternice de lumină/căldură;
 • Deteriorări cauzate de depozitarea articolului în aer liber/calamităţi;
 • Deteriorări survenite în urma unui furt/tentative de furt, acte de vandalism, incendiu etc.;
 • Deteriorări existente la momentul achiziţionării produsului, de care cumpărătorul a fost informat şi pentru care a primit o reducere a preţului;
 • Revânzarea produselor sau utilizarea acestora în scopuri profesionale ori regim industrial ori locuri publice fără acordul scris al kika.

Garanţia acordată produselor este pentru o utilizare obişnuită, în condiţii normale.

În cazul în care un produs a fost înlocuit în baza garanţiei, el beneficiază în continuare de garanţie de 2 ani, aceasta începând să curgă de la data înlocuirii.

5.2. Condiţii de returnare a produselor conforme (care nu prezintă neconformităţi)

În situaţia în care un client, indiferent dacă este o persoană fizică consumator sau un profesionist, doreşte să returneze un produs conform, acesta o poate face în termen de maximum 45 zile calendaristice de la data achiziţionării respectivului produs. Aceasta reprezintă o politică de returnare a produselor, suplimentară faţă de drepturile legale.

Returnarea în această situaţie este în orice caz supusă acceptării de către kika, returnarea unui produs neputând fi considerată acceptată implicit.

Returnarea poate fi refuzată mai ales în situaţiile în care, indiferent de calitatea cumpărătorului (consumator sau profesionist), produsul/produsele au fost achiziţionate în scopul revânzării, folosirii în scopuri profesionale, ori dacă produsele au fost achiziţionate printr-o metodă specială de finanţare pusă la dispoziţie prin intermediul kika.

Clientul poate solicita schimbarea produsului ce se returnează cu un alt produs aflat în oferta generală de vânzare a kika, returnarea contravalorii în condiţiile descrise mai jos sau emiterea unui card valoric pentru utilizare ulterioară în magazinul kika.

Returnarea produselor care au fost achiziţionate cu acordarea către client a unor avantaje, precum împreună cu cupoane de reducere, sau cu alte articole ori servicii gratuite ori cu preţ redus, poate fi făcută doar concomitent cu returnarea avantajelor respective.

În vederea returnării produselor conforme, clienții kika au obligaţia de a prezenta următoarele documente, în original, exclusiv în magazinul de unde bunurile au fost achiziţionate/ridicate:
 • contractul de vânzare-cumpărare semnat;
 • bonurile fiscale şi, după caz, facturile emise în baza respectivului contract de vânzare-cumpărare;
 • Certificatul de garanţie aferent produsului/produselor în privinţa căruia/cărora se solicită returnarea

Produsele pot fi acceptate la returnare numai dacă se află în ambalajul original, complete şi nu prezintă semne de uzură. Produsele care au fost asamblate nu mai pot fi returnate.

Dacă toate criteriile de returnare sunt îndeplinite şi produsele au fost acceptate la returnare, kika va restitui contravaloarea acestora sau va emite card valoric, după cum urmează:

    (i) în cazul în care produsul este returnat în termen de 14 zile calendaristice de la data achiziţionării, kika returnează contravaloarea acestuia în numerar sau prin transfer bancar în contul bancar indicat de client, în funcţie de modalitatea de plată folosită la cumpărare, şi cu respectarea Legii nr.70/2015 în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la returnarea produsului;

    (ii) în cazul în care produsul este returnat după un termen de 14 zile calendaristice, dar până cel mai târziu a 45-a zi de la data achiziţionării, clientului nu îi va fi restituită contravaloarea produsului astfel returnat. În acest caz, kika va emite card valoric pentru valoarea produsului returnat. Valabilitatea cardurilor valorice este de 5 ani de la data emiterii şi pot fi folosite exclusiv în magazinele kika Contravaloarea serviciilor achiziționate în magazin (montare şi sau transport), care au fost deja prestate de către kika, nu se returnează.

Fac excepţie de la condiţiile de returnare mai sus menţionate, următoarele produse, ce nu pot fi returnate nici chiar în termenul de 45 zile calendaristice de la data achiziţionării:

 • Articole de igienă (halate de baie, prosoape, lenjerii de pat, pilote, perne, saltele, biberoane, articole vestimentare şi încălţăminte copii);
 • Baterii;
 • Becuri;
 • Metraje;
 • Articolele vândute la bazar, respectiv: articole deteriorate vândute cu reducere de preţ şi menţiunea nu se returnează/nu se pot reclama, articolele delistate vândute cu reducere de preţ (articole „ultima bucată" care au beneficiat de reducere de preţ tocmai ca urmare a unor deteriorări / grad de uzură vizibile şi comunicate clientului înainte achiziţionării articolului);
 • Articolele „comandă personalizată" (fie configurate pe dimensiunile/materialele/ designul solicitat de client, fie cele care nu sunt standard disponibile pe stoc şi au fost comandate în mod special la cererea clientului) care nu pot fi returnate decât din motive de neconformitate;
 • Plante decorative

6. Modalităţi de plată

În magazinele sale, kika admite următoarele modalităţi de plată:
 • numerar, cu observaţia că suma maximă pe care kika o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei pe zi, iar în cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale etc., suma maximă care poate fi încasată este de 5.000 lei pe zi, conform Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. De asemenea, plata fragmentată în numerar pentru facturile a căror valoare depășește 10.000 lei, respectiv 5.000 lei este interzisă.

 • virament bancar, beneficiar XXXLutz Mobilier SRL,
pentru magazinul kika Militari: RO64RNCB0090101888660044, deschis la BCR Lipscani, Bucureşti
pentru magazinul kika Pallady: RO37RNCB0090101888660045, deschis la BCR Lipscani, Bucureşti
În momentul efectuării viramentului se va specifica numărul contractului de vânzare - cumpărare care este achitat prin transfer bancar.
Pentru clienţii bugetari există posibilitatea de a achita contravaloarea produselor prin virament bancar în cont de trezorerie, acesta fiind următorul: RO53TREZ4215069XXX005548, deschis la Trezoreria Ilfov.
Pentru plăţile efectuate prin virament, acestea se consideră ca fiind făcute numai la momentul creditării contului kika şi nu la momentul debitării contului plătitorului.
 • card bancar;
 • card Raiffeisen, cu posibilitatea de plată în rate;
 • card BCR, cu posibilitatea de plată în rate;
 • CardAvantaj cu posibilitatea de plată în rate;
 • CardOptimo, cu posibilitatea de plată în rate;
 • card STAR BT cu posibilitatea de plată în rate.

Observaţii: Filele CEC şi Biletele la Ordin nu sunt agreate ca instrumente de plată.

7. Garanţia celui mai bun preţ

Dacă găsiţi la concurenţă un preţ mai mic decât în magazinele kika, pentru aceeaşi marcă şi acelaşi model ale produsului achiziţionat, în termen de 30 de zile de la data achiziţionării , vă vom acorda acelaşi preţ, la prezentarea următoarelor documente: - fie catalogul oficial al acelui furnizor - fie factura/chitanţa emisă de către respectivul furnizor către Dvs. Excepţie fac aparatură electrocasnică ,produsele aflate în lichidare de stoc la respectivul furnizor, cele dintr-un centru outlet, produsele având ambalajul original desfăcut (inclusiv cele deteriorate şi/sau delistate), cele reparate, precum şi cele aflate în soldări sau alte campanii de reduceri.

Întrebări frecvente:
  a. Am cumpărat recent un articol de la kika iar acum acel articol este postat pe pagina Dvs. de internet la un preț mai mic. Se poate returna diferența de preț?
Vom restitui diferența de preț in proporție de 100% dacă perioada de la data achiziţionării de către Dvs. a acelui produs este sub 30 zile.
  b. Dacă este vorba de un produs deja achiziționat de la kika, cine poate solicita returnarea diferenței de preț? Solicitarea poate fi făcută numai de către persoana pe numele căreia a fost emisă factura pentru acel produs.
  c. Cum funcționează garanția celui mai bun preț in cazul comenzilor deschise? - În cazul în care prețul unui articol este redus la momentul livrării, la cerere veți beneficia de prețul redus. - Dacă solicitarea este făcută înainte ca bunurile să fie eliberate/livrate, veţi avea de plătit mai puțin cu diferența - Dacă solicitarea este făcută după ce factura finală este emisă sau după eliberarea/livrarea bunurilor, în termen de 30 zile de la data acestora, vi se va acorda diferența sub formă de cupon valoric.

8. Produse semnalizate distinct

Produsele semnalizate în magazinele kika ca fiind produse din categoriile ‚super preţ’, ‚kika tip’, ‚must have’ reprezintă recomandări din partea kika, aferente produselor cu un raport excelent calitate-preţ, sau aferente produselor foarte apreciate de către clienţi.

9. Termenele şi condiţiile generale aplicabile vânzărilor de produse din magazinele kika

Vă rugăm să accesaţi: kika -condiţii generale de afaceri

Pentru mai multe detalii vă stăm cu plăcere la dispoziţie:
Magazin kika Militari :
Telefonic: 021 6010211, -211, -234, -235
În scris : info@kika.ro
Magazin kika Pallady:
Telefonic: 0372 330500,-551, -552, -555
În scris : infopallady@kika.ro
Versiune actualizată la 12.02.2020