Termeni și condiții magazin

Material informativ pentru clienţii kika
1. Ridicare marfă
2. Livrare marfă
3. Montarea produselor
4. Închiriere microbuz transport marfă kika Bus
5. Politica de retur
6. Modalităţi de plată
7. Condiţii generale de afaceri kika
8. Garanția celui mai bun preț

1. Ridicare marfă
La momentul ridicării de marfă, clienţii (persoane fizice sau juridice) au obligaţia de a prezenta urmatoarele documente:
 • Contractul de vânzare-cumpărare
 • Toate bonurile/facturile emise pentru respectivul contract.
În caz contrar sau în cazul în care nu se prezintă toate documentele de mai sus în original, nu se va elibera marfa.

2. Livrare marfă
În cazul în care optaţi şi pentru serviciul de livrare marfă, vă aducem la cunoştinţă că livrarea produselor achiziţionate în magazinele kika este efectuată în parteneriat cu firme  specializate în transporturi şi relocări de marfă sau curieri acreditaţi. Pentru cumpărăturile din magazinele fizice, programarea pentru prestarea acestui serviciu este o premisă fundamentală. Programările pentru livrare se pot face zilnic, iar durata medie de aşteptare pentru prestarea serviciului este de 2 – 4 zile. Programările se pot face fie la magazinul kika de unde aţi achiziţionat produsele la biroul de livrare marfă, fie telefonic după cum urmează:

Magazin kika Militari: 021 / 60 10 240
Magazin kika Pallady: 0372 / 330 585
Magazin kika Online: Nu se aplică

Observaţie: programările de livrare se pot efectua doar în cazul în care produsele achiziţionate sunt în stocul kika.

3. Montarea produselor
În cazul în care doriţi achiziţionarea serviciului kika de montare, contravaloarea acestuia este de 10% din valoarea produselor achiziţionate. Contravaloarea serviciului de montare se va achita împreună cu contravaloarea serviciului de livrare marfă, neexistând posibilitatea de a achiziţiona serviciul de montare a unor produse transportate pe cont propriu. Contravaloarea montării şi a transportului se va achita prin contract de vânzare - cumpărare împreună cu produsele achiziţionate.
După achitarea integrală a contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a produselor, a serviciului de montare şi a transportului, vă puteţi programa la biroul Relaţii Clienţi zilnic, în timpul programului de lucru, în vederea efectuării livrării şi montării produselor.
Programările se pot face fie la magazinul kika, fie telefonic prin intermediul următoarelor numere de telefon:

Magazin kika Militari: 021 / 60 10 250
Magazin kika Pallady: 0372 / 330 585
Magazin kika Online: Nu se aplică

Durata medie de aşteptare pentru prestarea serviciilor de livrare şi montaj este, de regula, de 2 – 4 zile de la data programării..
Observaţie: programările de livrare şi montare se pot efectua doar în cazul în care produsele achiziţionate sunt în stocul kika.
Deoarece livrarea comenzilor plasate online se efectuează prin intermediul unei societăți de curierat, aceste comenzi nu pot beneficia momentan de servicii adiționale precum serviciul de montaj

4. Închiriere microbuz transport marfă kika Bus
Serviciul kika Bus este destinat tuturor clienţilor care doresc să transporte marfa pe cont propriu, dar care nu dispun de mijloacele logistice corespunzătoare.
Un microbuz kika Bus se poate închiria zilnic de la departamentul Relaţii Clienţi, de luni până sâmbătă în intervalul orar 10:00 - 18:00, duminica 10:00 - 16:00, şi doar în cazul achiziţionării unor produse de minim 1.000 de lei. O programare prealabilă este o premisă standard în vederea închirierii unui astfel de mijloc de transport.
Programările se fac zilnic la magazinul  kika, departament Relaţii Clienţi, sau telefonic.

Magazin kika Militari: 021 / 60 10 233
Magazin kika Pallady: 0372 / 330 555
Magazin kika Online: Nu se aplică

Tarife kika Bus:
 • 30 de lei (în limita a 40 de km, calculaţi dus-întors, şi a 3 ore);
 • în cazul depăşirii valorilor mai sus menţionate se va percepe o taxă de 2 lei/km şi de 20 de lei pentru fiecare jumătate de oră începută.
Acte necesare în vederea închirierii unui microbuz kika Bus:
 • permis de conducere valabil
 • buletin sau carte de identitate valabil(ă)
 • contract de vânzare-cumpărare (valoare de min. 1.000 de lei), bonul/bonurile şi factura/facturile (toate în original).

5. Politica de retur
Baza legală a politicii de retur a kika MOBILIER S.R.L., cu sediul în localitatea Domneşti, strada Comerţului nr. 1, judeţul Ilfov, cod poştal 10801, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1398/2009, având cod unic de înregistrare 19706741 (denumită în continuare „kika MOBILIER") este reprezentată, în principal, de:
i. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
ii. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
iii. Ordonanţa de Guvern nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
iv. Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
aşa cum aceste acte normative au fost actualizate sau modificate, şi se completează cu termenii şi condiţiile generale de afaceri ale kika MOBILIER.
Comercializarea produselor kika MOBILIER în magazinele proprii nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă. Prevederile acesteia se aplică exclusiv contractelor comerciale la distanţă (precum prin intermediul internetului, telefonului) între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori. Pe cale de consecinţă, pentru evitarea oricărui dubiu, dreptul acordat unui consumator de Ordonanţa de Guvern nr. 130/2000 de a denunţa unilateral un contract în termen de 14 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, se aplică exclusiv contractelor încheiate la distanţă, aşa cum este cazul vânzărilor efectuate prin magazinul online, şi nu contractelor încheiate în magazinele fizice.
Reclamaţiile şi returul produselor cumpărate sunt permise conform reglementărilor legale şi politicii de retur Kika, doar în magazinul de unde bunurile au fost achiziţionate/ridicate.
Conform prevederilor legale în vigoare în materia protecţiei consumatorului, legea îl defineşte pe acesta (consumatorul) ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în achiziţionarea de produse sau servicii intră sub incidenţa legislaţiei aferente protecţiei consumatorului, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. Pe cale de consecinţă, prevederile în materia protecţiei consumatorului nu sunt aplicabile profesioniştilor - societăţi (cu răspundere limitată, pe acţiuni), profesii liberale (precum arhitecţi, avocaţi), persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale, sau orice altă formă de organizare unipersonală sau pluripersonală care este angajată într-o activitate economică. În considerarea acestui fapt, prevederile prezentei politici de retur nu se aplică implicit şi produselor comercializate profesioniştilor.
Astfel, orice consumator care achiziţionează produse în scopuri ce nu au legătură cu activitatea sa comercială, industrială ori de producţie, artizanală ori liberală, beneficiază pe durata a 2 (doi) ani de la achiziţionarea acestora de drepturile menţionate mai jos, dacă produsul cumpărat este neconform. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, drepturile sunt valabile pentru durata respectivă.
Se consideră că produsele sunt conforme dacă:
i. corespund descrierii făcute de kika MOBILIER şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care kika MOBILIER le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
ii. corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut kika MOBILIER şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
iii. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
iv. fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de kika MOBILIER, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.
Drepturile consumatorilor în cazul în care un produs nu este conform şi obligaţiile corelative ale kika MOBILIER sunt:
• Dreptul consumatorului de a solicita, în principal, repararea sau, dacă nu solicită repararea, înlocuirea articolului ce prezintă o lipsă de conformitate. Repararea sau returnarea nu pot fi duse la îndeplinire dacă oricare din aceste măsuri solicitate este imposibilă (dacă înlocuirea cu un produs identic este imposibilă) sau disproporţionată (dacă înlocuirea sau repararea impun kika MOBILIER costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie).
În situaţia în care se solicită fie repararea fie înlocuirea, şi aceasta este posibilă, operaţiunea se efectuează fără plată de către consumator şi într-o perioadă de timp rezonabilă. Noţiunea „fără plată" se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare. Perioada de timp rezonabilă se stabileşte de comun acord cu consumatorul, în scris, fără niciun inconvenient semnificativ pentru acesta, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele.
Perioada de timp rezonabilă nu poate depăşi în niciun caz un termen de 15 zile calendaristice de la data sesizării lipsei de conformitate. Daca perioada de timp depăşeşte 15 zile calendaristice, consumatorul poate solicita reducerea corespunzătoare a preţului plătit sau rezoluţiunea contractului (care presupune rambursarea integrală a preţului plătit).
• Dreptul consumatorului de a solicita reducerea corespunzătoare a preţului cu care a achiziţionat articolul sau rezoluţiunea contractului în situaţia în care nu beneficiază de repararea ori înlocuirea articolului, sau dacă măsurile reparatorii nu au fost luate în termenul rezonabil stabilit în scris ori dacă măsurile reparatorii nu au fost luate fără inconveniente majore pentru consumator.
În orice caz, rezoluţiunea nu poate fi solicitată dacă lipsa conformităţii este minoră. kika MOBILIER îşi rezervă dreptul de a oferi la retur cupoane valorice pentru acoperirea parţială sau integrală a contravalorii articolului.
Lipsa de conformitate trebuie reclamată în scris imediat ce a fost observată, dar în nici un caz mai târziu de două luni de la data la care a fost constatată. În orice situaţie, reclamaţia nu trebuie să fie făcută mai târziu de doi ani de la data remiterii (predării) produsului de către kika MOBILIER către consumator sau către împuternicitul acestuia. Dacă produsul care prezintă o lipsă de conformitate are o durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, lipsa de conformitate trebuie înştiinţată până la împlinirea acestei durate.
kika MOBILIER poate considera inacceptabilă o reclamaţie având ca obiect lipsa de conformitate a unui produs în cazul în care reclamaţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate prezentate. Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, exceptând situaţiile în care o astfel de prezumţie este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.
După împlinirea duratei de doi ani (sau a duratei mai scurte pentru produsele ce au o durată de întrebuinţare mai mică de doia ani) consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea doar în ceea ce priveşte produsele care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate exclusiv ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare.
Sunt aplicabile condiţiile generale de vânzare şi livrare ale kika MOBILIER precum şi prevederile dreptului român cu privire la garanţia pentru vicii.
Documentele necesare pentru reclamarea mărfurilor neconforme:
• Contract de vânzare-cumpărare şi factură fiscală - unde este cazul
• Bon fiscal
• Certificat de garanţie - unde este cazul
Toate în original
Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă:
• Montarea articolelor de către o altă firmă decât cea parteneră kika MOBILIER sau de către o persoană fizică/grup de persoane fizice sau orice altă entitate (singurele entităţi autorizate să efectueze montaj şi care nu afectează valabilitatea garanţiei sunt tâmplarii kika MOBILIER şi firma parteneră a kika MOBILIER pe parte de montaj)
• Folosirea articolului în alte scopuri/condiţii decât cele pentru care a fost produs
• Utilizarea produsului în scopuri profesionale, regim industrial sau în locuri publice fără a avea în prealabil acordul scris al vânzătorului
• Modificarea (orice intervenţie asupra articolului, care modifică structura / culoarea / forma / destinaţia iniţială a acestuia) inclusiv repararea lui (de ex.: vopsire, debitare, perforare, tăiere, cusut, etc., inclusiv anexarea prin lipire/sudare etc. a unor elemente străine de structura iniţială a acelui articol)
• Spargerea, zgârierea şi/sau ciobirea produselor din sticlă ori materiale similare (ceramică, etc.) sau casante (oglinzi, etajere, feţe de uşi, tigăi, veselă, decoraţiuni, etc.).
• Articole de igienă care au fost utilizate (saltele, halate de baie, papuci, lenjerie de pat, pilote, perne, etc.) ori utilizate sau curăţate impropriu (soluţii de curăţat inadecvate, nerespectarea condiţiilor menţionate pe eticheta / ambalajul / instrucţiunile de folosire ale articolului)
• Deteriorări cauzate de o depozitare inadecvată (de ex. în condiţii de umiditate)
• Deteriorări cauzate de o curăţare inadecvată
• Decolorarea articolului sau a unor părţi ale acestuia ca urmare a unei expuneri de durată la soare ori intemperii ori alte surse puternice de lumină/căldură
• Deteriorări cauzate de depozitarea articolului în aer liber/calamităţi
• Deteriorări survenite în urma unui furt/tentative de furt, acte de vandalism, incendiu, etc.
• Deteriorări existente la momentul achiziţionării articolului, de care cumpărătorul a fost informat şi pentru care a primit o reducere a preţului
Garanţia acordată articolelor este pentru o utilizare obişnuită, în condiţii normale.
În cazul în care un produs a fost înlocuit în baza garanţiei, el beneficiază în continuare de garanţie de 2 ani, aceasta începând să curgă de la data înlocuirii.
Garanţia nu se aplică în eventualitatea revânzării articolelor sau a utilizării acestora în scopuri profesionale ori regim industrial ori locuri publice fără acordul scris al vânzătorului.
Condiţii de returnare a articolelor conforme (care nu prezintă neconformităţi)
În situaţia în care un client, indiferent dacă este o persoană fizică sau un profesionist, doreşte să returneze un articol conform, acesta o poate face în termen de 45 zile de la data achiziţionării respectivului articol.
Returnarea în această situaţie este în orice caz supusă acceptării de către kika MOBILIER, returnarea unui produs neputând fi considerată acceptată implicit. Returul poate fi refuzat mai ales în situaţiile în care, indiferent de calitatea cumpărătorului, produsul/produsele au fost achiziţionate în scopul revânzării ori dacă produsele au fost achiziţionate printr-o metodă specială de finanţare pusă la dispoziţie prin intermediul kika MOBILIER.
Clientul poate solicita schimbarea produsului ce se returnează cu un alt alt produs aflat în oferta generală de vânzare a kika MOBILIER sau emiterea unui cupon valoric pentru utilizare ulterioară în magazinul kika MOBILIER.
Returnarea produselor care au fost achiziţionate cu acordarea către client a unor avantaje, precum împreună cu cupoane de reducere, sau cu alte articole ori servicii gratuite ori cu preţ redus, poate fi făcută doar concomitent cu returnarea avantajelor respective.
Documente necesare: contract de vânzare-cumpărare şi factură fiscală acolo unde este cazul, bon fiscal, certificat de garanţie, toate în original.
Se pot returna numai articole în ambalajul original, complete şi care nu prezintă semne de uzură. Articolele care au fost asamblate nu mai pot fi returnate. Cu toate acestea, kika MOBILIER poate accepta returul unor astfel de produse la o valoare mai mică decât cea cu care produsul a fost iniţial achiziţionat.
Articole conforme ce nu pot fi returnate nici chiar în termenul de 45 zile de la data achiziţionării:
• Articole de igienă (halate de baie, prosoape, lenjerii de pat, pilote, perne, biberoane, articole vestimentare şi încălţăminte copii)
• Baterii
• Becuri
• Metraje
• Articolele vândute la bazar, respectiv: articole deteriorate vândute cu reducere de preţ şi menţiunea nu se returnează/nu se pot reclama, articolele delistate vândute cu reducere de preţ (articole „ultima bucată" care au beneficiat de reducere de preţ tocmai ca urmare a unor deteriorări / grad de uzură vizibile şi comunicate clientului înainte achiziţionării articolului)
• Articolele „comandă personalizată" (fie configurate pe dimensiunile/materialele/ designul solicitat de client, fie cele care nu sunt standard disponibile pe stoc şi au fost comandate în mod special la cererea clientului) care nu pot fi returnate decât din motive de neconformitate.

6. Modalităţi de plată
kika admite următoarele modalităţi de plată:

 • numerar, cu observaţia că, în cazul persoanelor juridice plata prin numerar este restricţionată, conform legislaţiei în vigoare, la 5.000 de lei pe zi; numerar, conform OG 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar valutare în vigoare. De asemenea plata fragmentata in numerar pentru facturile a caror valoare depaseste 5.000 lei este interzisa;

 • virament bancar, suma trebuind să fie virată în următorele conturi deschise la BCR, sucursala Lipscani, Bucureşti
Magazin kika Militari: RO64RNCB0090101888660044
Magazin kika Pallady: RO37RNCB0090101888660045
Magazin kika Online: RO64RNCB0090101888660044

În momentul efectuării viramentului vă rugăm să specificaţi numărul contractului de vânzare - cumpărare care este achitat prin transfer bancar. Pentru clienţii companii sau autoritaţi publice există posibilitatea de a achita contravaloarea produselor prin virament bancar în cont de trezorerie, acesta fiind următorul: RO53TREZ4215069XXX005548, deschis la Trezoreria Ilfov.
Pentru plăţile efectuate prin virament, acestea se consideră ca fiind făcute numai la momentul creditării contului kika şi nu la momentul debitării contului plătitorului.
 • card bancar
 • card Raiffeisen, cu posibilitatea de plată în rate
 • card BCR, cu posibilitatea de plată în rate
 • CardAvantaj cu posibilitatea de plată în rate
 • card STAR BT cu posibilitatea de plată în rate
 • Card cadou/voucher kika
Observaţii:
 •filele CEC şi Biletele la Ordin nu sunt agreate ca instrumente de plată.

7. Condiţiile comerciale generale kika (incl. clauza/condiţii depozitare)
kika - condiţii generale de vânzare şi livrare
Pentru mai multe detalii vă stăm cu plăcere la dispozitie:
- telefonic: la numerele de telefon de mai jos
Magazin kika Militari: 021 / 60 10 211
                              021 / 60 10 212
                              021 / 60 10 234
                              021 / 60 10 235

Magazin kika Pallady: 0372 / 330 500                 
                               0372 / 330 551
                               0372/ 330 552
                               0372/ 330 555

Magazin kika Online: 021 / 60 10 189

- în scris:  prin e mail la
Magazin kika Militari: Info@kika.ro
Magazin kika Pallady: InfoPallady@kika.ro    
Magazin kika Online: contact@kika.ro

8. Garanția celui mai bun preț

Dacă găsiţi la concurenţă un preţ mai mic decât în magazinul kika sau pe kika.com, pentru aceeaşi marcă şi acelaşi model şi în timpul perioadei de retur/schimb, vă vom acorda acelaşi preţ.
Clientul trebuie să prezinte fie:
- Catalogul oficial al acelui furnizor
fie
- Factură/chitanţă emisă de către respectivul furnizor

Excepţie fac produsele aflate în lichidare de stoc, cele dintr-un centru outlet, produsele având ambalajul desfăcut (inclusiv cele deteriorate şi/sau delistate), cele reparate, precum şi cele aflate în soldări, aparatură electrocasnică.

a. Am cumpărat recent un articol de la kika iar acum acel articol este postat pe pagina Dvs de internet la un preț mai mic. Se poate discuta de o returnare a diferenței de preț?
Vom restitui diferența de preț in proporție de 100% dacă prețul produsului Dvs este redus pentru perioada de returnare/schimb.

b. Dacă este vorba de un produs deja achiziționat, cine poate solicita returnarea diferenței de preț?
Solicitarea poate fi făcută numai de către persoana pe numele căreia a fost emisă factura pentru acel produs.

c. Cum funcționează garanția celui mai bun preț in cazul comenzilor deschise?
In cazul in care prețul unui articol este redus la momentul livrării, la cerere veți beneficia de prețul redus.
- Dacă solicitarea este facută inainte ca bunurile să fie eliberate/livrate, clientul va avea de plătit mai puțin cu diferența
- Dacă solicitarea este făcută dupa ce factura finală este emisă sau dupa eliberarea/livrarea bunurilor, clientului i se va acorda diferența sub formă de cupon valoric.