Informaţii utile

Elementele grafice şi de design din site-ul kika Mobilier SRL, excepţie făcând modificările de preţ, greşelile de tipar şi erorile, sunt destinate exclusiv informării personale a clienţilor noştrii. Utilizarea acestora se face pe propria răspundere. Firma kika Mobilier SRL nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul paginilor de web la care se poate ajunge prin intermediul link-urilor. Toate datele prezentei oferte sunt protejate de legea dreptului de autor.

kika Mobilier SRL este înregistrată ca operator de date la ANSPDCP, nr. de notificare 9501. kika Mobilier SRL păstrează şi prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar de clienţi, în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate, precum şi pentru furnizarea de bunuri şi servicii. Datele nu vor fi dezvăluite unor terţi. Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care il privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentului Marketing. De asemenea, îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei. Datele vor fi transferate în Austria exclusiv în vederea stocării.

Date identificare:
Adresă sediu social:
Str. Comerţului nr. 1, RO-077090 Domneşti, Jud. Ilfov, Tel.: +40 21 6010-211
Denumire societate: kika Mobilier SRL
Nr. înregistrare Registrul Comerţului: J23/1398/2009
C.I.F.: RO19706741
Capital social subscris şi vărsat: 9.761.500 RON
Cod IBAN: RO61 RNCB 0090 1018 8866 0001
Banca: BCR Suc. Lipscani
Domeniu principal de activitate: comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic
Formă de organizare: societate comercială cu răspundere limitată

Pentru întrebări generale utilizaţi:
Tel.: +40 21 6010-211
Fax: +40 21 6010-210
E-mai: info@kika.ro

Întrebări referitoare la produse şi furnizori:
Tel.: +40 21 6010-211

Intrebări referitoare la marketing şi publicitate:
Tel.: +40 21 6010-211