Declaratie de confidențialitate

Pagina de internet kika.ro este administrată de către noi, XXXLutz Mobilier SRL. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Acestea sunt prelucrate de către noi exclusiv cu respectarea prevederilor legale incidente (regulamentul general privind protecția datelor, legea privind protecția datelor, legea privind regimul telecomunicațiilor). Pagina noastră, kika.ro, poate conține link-uri către alte pagini de internet care nu sunt administrate de către noi și care aparțin terților. Prezenta declarație de confidențialitate nu include astfel de pagini de internet aparținând terților, răspunderea pentru conținutul acestora nefiind asumată de către noi.
Prezenta declarație de confidențialitate vă informează cu privire la datele cu caracter personal care pot fi prelucrate la accesarea paginii noastre de internet. Pentru început beneficiați de o imagine de ansamblu cu privire la prelucrările de date, ulterior sunt evidențiate toate informațiile solicitate de articolele 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor, iar în final sunt disponibile informații mai detaliate cu privire la prelucrarea datelor în asociere cu Server-Log-Files, cookie-uri și Social Media:

I.  Imagine de ansamblu

La fiecare accesare a paginii noastre de internet colectăm din Server-Log-Files adresa dumneavoastră IP, browser-ul dumneavoastră și setarea dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, furnizorul dumneavoastră de servicii de internet și o mențiune cu privire la dată/oră, precum și URL-ul actual și ultimul URL accesat și – în cazul unei setări a browser-ului dumneavoastră care permite un asemenea demers – informațiile generate prin intermediul așa-numitelor cookies. Informații mai detaliate în acest sens, în special cu privire la scopul acestor măsuri, la temeiurile legale aferente, la durata de stocare, la destinatarii datelor generate de cookie-uri și la modul în care se poate refuza utilizarea cookie-urilor prin efectuarea unei setări corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră, puteți găsi la adresa aferentă punctului de Server-Log-Files, cookie-uri și Social Media. Pe pagina noastră de internet sunt utilizate și așa-numite Social Media cookie-uri provenite de la Facebook, Youtube și Instagram. Informații mai detaliate în acest sens pot fi consultate la punctul destinat Server-Log-Files, cookie-uri și Social Media. Nu vă revine obligația de a permite colectarea de date de către noi la accesarea paginii noastre de internet. În situația în care nu puneți la dispoziție aceste date, nu veți avea posibilitatea de a utiliza toate funcțiile acestei pagini de internet.

În situația în care ne contactați prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe această pagină de internet sau prin e-mail, prelucrăm datele comunicate prin intermediul acestuia pentru a formula răspunsuri la solicitarea dumneavoastră. Informații mai detaliate cu privire la aceste prelucrări de date pot fi consultate în cadrul informațiilor în sensul articolelor 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor.

În situația în care comandați mărfuri sau servicii în cadrul webshop-ului nostru, pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră, prelucrăm datele introduse de dumneavoastră în interfețele de înregistrare de date ale webshop-ului, precum și datele suplimentare referitoare la tranzacție (în special numărul contractului de vânzare-cumpărare, numărul de comandă, data comenzii, modalitatea de livrare, termenul estimat de livrare, produsul achiziționat, prețul, modalitatea de expediere). Regăsiți informații mai detaliate cu privire la această prelucrare de date și în cadrul informațiilor în sensul prevederilor din articolele 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor.


II.  Informații în sensul articolelor 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor

În această secțiune regăsiți informații mai detaliate cu privire la următoarele puncte

1. Cu privire la responsabilul pentru prelucrarea datelor și la datele de contact ale acestuia

Responsabil pentru prelucrarea datelor:
Dna. Andreea Gheorghe
XXXLutz Mobilier SRL
Str. Comerţului nr.1, 077099 Domnesti-Ilfov
protectia_datelor@kika.ro,  +40 21 601 0211

2. Cu privire la categoriile datelor cu caracter personal prelucrate de noi și la sursele acestora

Prelucrăm date în asociere cu comunicările pe internet efectuate cu dumneavoastră (în special date provenite din Server-Log-Files și datele generate prin utilizarea de cookie-uri, precum și URL-ul actual și ultimul URL accesat), context în care, cu excepția adresei dumneavoastră IP, acestea nu reprezintă în principiu date cu caracter personal (a se vedea în acest sens  punctul Cu privire la Server-Log-Files, cookie-uri și Social Media).

În mod suplimentar, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-ați comunicat în contextul solicitărilor (denumite în cele ce urmează sintetic „Date cu privire la solicitări“) sau în cadrul tranzacțiilor comerciale intermediate sau realizate între noi și care se referă la detaliile tranzacțiilor încheiate între noi (denumite în cele ce urmează împreună sintetic „date referitoare la tranzacții“). Din această categorie fac parte:
• datele dumneavoastră personale și detaliile de contact (de exemplu numele, adresa, alte date de contact, de exemplu numărul de telefon sau adresa de e-mail)
• alte date referitoare la tranzacție (în special numărul contractului de vânzare-cumpărare, numărul de comandă, data comenzii, modalitatea de livrare, termenul estimat de livrare, produsul achiziționat, prețul, modalitatea de expediere)
În mod suplimentar, în anumite situații prelucrăm date cu caracter personal, pe care le recepționăm conform condițiilor legale de la serviciile responsabile pentru acordarea de informații economice, societățile de administrare a listelor de debitori sau din sursele accesibile public (de exemplu registrul comertului, baza de date ANAF, alte registre sau medii publice).
În mod suplimentar, în anumite situații prelucrăm și datele cu caracter personal generate în asociere cu îndeplinirea obligațiilor legale.

3. În scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și termenele legale asociate

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi în următoarele scopuri:

• Pentru a formula răspunsuri la solicitările dumneavoastră și pentru punerea în aplicare a măsurilor contractuale sunt prelucrate datele dumneavoastră asociate solicitărilor formulate și tranzacțiilor (a se vedea în acest sens punctul II.2) (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor, articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor): O prelucrare a datelor în temeiul acordului dumneavoastră se realizează numai în scopurile prevăzute în declarația de consimțământ și corespunzător celor convenite prin documentul respectiv. Dispuneți de dreptul de a revoca în orice moment un asemenea acord, fără afectarea legalității prelucrării efectuate în baza acordului, până la revocarea acestuia.

• Pentru executarea comenzilor dumneavoastră sunt prelucrate datele dumneavoastră asociate solicitărilor formulate și tranzacțiilor (a se vedea în acest sens punctul II.2) (articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor): În acest mod dispunem de posibilitatea de a executa contractele încheiate cu dumneavoastră.

• Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale – în special în sensul Codului Civil Roman si a Codului Fiscal – sunt prelucrate datele necesare pentru îndeplinirea acestor obligații (articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul general privind protecția datelor).

• Pentru anumite măsuri publicitare descrise în solicitarea formulată de noi către dumneavoastră în sensul exprimării unei declarații de consimțământ, în cazul acordului dumneavoastră, datele dumneavoastră personale și detaliile de contact (a se vedea în acest sens punctul II.2) sunt prelucrate în baza acordului dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor): O prelucrare a datelor bazată pe acordul dumneavoastră se realizează numai în scopurile prevăzute prin declarația de consimțământ și corespunzător celor convenite documentul respectiv. Dispuneți de dreptul de a revoca în orice moment un asemenea acord, fără afectarea legalității prelucrării efectuate în baza acordului, până la revocarea acestuia.

• Pentru respectarea intereselor justificate (articolul 6 alineatul 1 litera f din regulamentul de aplicare a legii privind protecția datelor): În măsura în care se impune pentru respectarea intereselor justificate ale noastre sau ale terților, prelucrăm în anumite situații următoarele categorii de date cu caracter personal în următoarele scopuri:

  - date puse la dispoziție de către serviciile responsabile pentru acordarea de informații economice, precum și societățile de administrare a listelor de debitori și datele din sursele accesibile public pentru verificarea bonității;
 - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră, date referitoare la solicitare și la tranzacții, date puse la dispoziție de către serviciile responsabile pentru acordarea de informații economice și societățile de administrare a listelor de debitori, date provenite din sursele accesibile public și datele colectate în temeiul obligațiilor legale pentru prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a prestațiilor sau a spălării de bani;
 - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră pentru respectarea securității sistemelor noastre IT;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră, datele referitoare la solicitare și la tranzacții și datele provenite din sursele accesibile public pentru măsurile de marketing direct și pentru studiile de piață și sondajele de opinie;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră, datele referitoare la solicitare și la tranzacții și datele accesibile public pentru analiza cerințelor și a solicitărilor clienților noștri;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră, datele referitoare la solicitare și la tranzacții și datele accesibile public pentru optimizarea ofertei noastre de mărfuri și servicii;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră și datele accesibile public pentru îmbunătățirea și perfecționarea paginii noastre de internet;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră și datele referitoare la solicitare și la tranzacții pentru generarea de statistici de clienți și de utilizare;
  - datele referitoare la solicitare și la tranzacții și datele provenite din sursele accesibile public pentru verificarea plângerilor;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră, datele referitoare la solicitare și la tranzacții, datele puse la dispoziție de către serviciile responsabile pentru acordarea de informații economice și societățile de administrare a listelor de debitori, datele provenite din sursele accesibile public și datele colectate în temeiul obligațiilor legale pentru urmărirea și valorificarea drepturilor;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră, datele referitoare la solicitare și la tranzacții, datele provenite din sursele accesibile public și datele colectate în temeiul obligațiilor legale pentru derularea cazurilor asigurate;
  - datele obținute în cadrul corespondenței prin internet derulate cu dumneavoastră, datele referitoare la solicitare și la tranzacții, datele puse la dispoziție de către serviciile responsabile pentru acordarea de informații economice și societățile de administrare a listelor de debitori, datele provenite din sursele accesibile public și datele colectate în temeiul obligațiilor legale pentru protecția angajaților și a clienților noștri, precum și a bunurilor aflate în proprietatea noastră.

4. Cu privire la destinatarii datelor dumneavoastră

Din categoria destinatarilor datelor dumneavoastră cu caracter personal fac parte operatorii mandatați de noi, care prestează în beneficiul nostru serviciile IT, derulează operațiunile de plăți, ne oferă asistență la gestiunea noastră contabilă, precum și la respectarea obligațiilor noastre legale și fiscale și care efectuează pentru noi servicii în domeniul măsurătorilor, al livrării și montajului sau a căror implicare este necesară din alte considerente pentru executarea contractului, context în care acești operatori mandatați recepționează datele dumneavoastră în toate situațiile numai în vederea realizarii comenzii atribuite. Operatorii mandatați să asigure prelucrarea datelor și-au asumat în raport cu noi obligația de gestionare confidențială a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și de prelucrare a acestora numai în limitele comenzii acordate de dumneavoastră către noi. Majoritatea operatorilor mandatați de noi pentru prelucrarea datelor au sediul pe teritoriul Uniunii Europene. Cu toate acestea, anumiți destinatari au sediul în state din afara Spațiului Economic European (SEE) sau prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în statele respective. Nivelul de protecție a datelor în statele respective poate să nu corespundă în anumite situații nivelului garantat în SEE. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise însă numai în statele pentru care Comisia Europeană a adoptat o decizie din care rezultă că acestea oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor sau sunt adoptate de către noi – în contextul în care nu există o altă justificate legală pentru comunicarea datelor în statul respectiv – măsuri (de exemplu adoptarea așa-numitelor clauze contractuale standard) care garantează că toți destinatarii beneficiază de un nivel corespunzător de protecție a datelor. În situația în care doriți să aflați informații suplimentare cu privire la măsurile adoptate de noi în acest context, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens la adresa protectia_datelor@kika.ro.

În mod suplimentar, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt recepționate numai de către persoanele cu privire la care v-ați exprimat acordul în contextul declarației de consimțământ formulate de dumneavoastră cu privire la recepționarea de către persoanele în cauză a anumitor date cu caracter personal ale dumneavoastră, în anumite scopuri. Dispuneți de dreptul de a revoca în orice moment un asemenea acord, fără afectarea legalității prelucrării efectuate în baza acordului, până la revocarea acestuia.


5. Cu privire la durata stocării datelor dumneavoastră

În situația în care ne transmiteți o solicitare prin intermediul formularului nostru de contact sau prin e-mail sau dacă ne adresați o asemenea solicitare prin telefon, stocăm datele cu caracter personal puse la dispoziție de dumneavoastră cât timp se impune acest demers pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră. În cazul întrebărilor suplimentare formulate de dumneavoastră, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un interval suplimentar de șase luni. O memorare pentru un interval suplimentar se realizează numai în situația în care ne revin în situația individuală obligații legale suplimentare de arhivare pentru un interval care depășește durata acestor șase luni. În măsura în care o solicitare formulată de dumneavoastră conduce la încheierea unui contract între noi și dumneavoastră, durata de stocare este reglementată în funcție de prevederile adoptate în mod direct.

În cazul încheierii unui contract cu noi, toate datele în temeiul raportului contractual sunt stocate până la expirarea obligațiilor de arhivare în sensul Legii privind societățile comerciale, in temeiul Codului Fiscal , prin respectarea obligațiile legale de arhivare în sensul acestora si a altor legi incidente.

6. Cu privire la drepturile dumneavoastră care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, aveți dreptul la informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, puteți solicita corectarea, ștergerea, limitarea procesării, puteți formula obiecții împotriva prelucrării, portabilității datelor, cunoașterii identității terților cărora le sunt transmise datele dumneavoastră cu caracter personal și aveți dreptul de a revoca în orice moment consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului până la revocarea acestuia.
Aveți dreptul de a formula plângere împotriva prelucrării datelor de către noi. catre autoritatea competenta

7. Cu privire la obligația dumneavoastră de a furniza date cu caracter personal

În principiu, nu sunteți obligat prin lege sau contract să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă nu ne furnizați datele necesare pentru încheierea unui contract sau pentru a răspunde unei solicitări din partea dumneavoastră, vom fi in imposibilitatea incheierii si derularii contractului, neputând astfel să răspundem solicitării dumneavoastră.


8.  Cu privire la întrebarea având ca obiect un proces decizional automatizat, inclusiv Profiling

În cadrul societății noastre nu se realizează un proces decizional automatizat, incluzând Profiling conform art. 22 alin. (1) și (4) din Regulamentul general privind protecția datelor.

III.  Cu privire la Server-Log-Files, cookie-uri și Social Media

1. Server-Log-Files
Pentru a optimiza pagina noastră de internet cu privire la performanța sistemului, ușurința de utilizare și furnizarea de informații utile despre produsele și serviciile noastre și pentru a identifica, preveni și investiga atacurile asupra paginii noastre de internet, provider-ul paginii noastre de internet colectează automat și stochează informații în așa-numitele Server-Log-Files, pe care browser-ul dumneavoastră ni le trimite automat. Aceste informații includ adresa dumneavoastră IP, setările pentru browser și limbă, sistemul dumneavoastră de operare, furnizorul de servicii de internet și o mențiune cu privire la dată/oră, precum și adresa URL curentă și ultima adresă URL vizitată. Aceste informații nu vor fi asociate cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a evalua aceste date ulterior în cazul în care luăm la cunoștință existența anumitor suspiciuni concrete privind utilizarea ilegală a paginii noastre de internet.

În principiu, stocăm aceste date pentru o perioadă de 30 de zile. Orice stocare suplimentară va avea loc numai dacă este necesară pentru a investiga orice atacuri constatate asupra paginii noastre de internet

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este reprezentat de interesul nostru justificat care prevalează (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor), pentru a atinge scopurile enumerate în primul alineat la punctul Server-Log-Files.

2. Cookies
Pe această pagină de internet se utilizează așa-numitele cookie-uri.
Acestea reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, stocate pe terminalul și care memorează la nivelul browser-ului anumite setări și date pentru comunicarea cu sistemul nostru.
Prin intermediul cookie-urilor setate de noi nu sunt identificate date cu caracter personal. În baza acestora recepționăm doar informații anonimizate, de exemplu despre paginile de internet de pe care este accesată pagina noastră de internet, care au fost paginile vizualizate pe site-ul nostru, etc. Acordul pentru utilizarea acestor cookies este exprimat prin afișarea unui banner. Prin apăsarea butonului de aprobare sau continuarea navigării pe pagina noastră de internet vă exprimat acordul cu privire la această utilizare.
Dispuneți de posibilitatea de a configura browser-ul dumneavoastră astfel încât să fiți informat în legătură cu setarea cookie-urilor și să decideți în mod individual acceptarea lor sau excluderea acestora cu caracter general. De asemenea, dispuneți de posibilitatea de a configura browser-ul dumneavoastră astfel încât cookie-urile să fie șterse automat la închiderea browser-ului. Puteți afla mai multe informații cu privire la acest aspect prin funcția de asistență a browser-ului dumneavoastră și adresa la http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-management/ În caz de neacceptare a cookie-urilor poate fi limitată funcționalitatea paginii noastre de internet. În cele ce urmează regăsiți găsi informații despre următoarele cookie-uri pe care le folosim:

Cookie-uri de sesiune
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a permite navigarea pe pagina noastră de internet. Acestea includ, de exemplu, cookie-urile care vă permit să vă conectați în zona pentru clienți sau să adăugați produse în coșul de cumpărături. Cookie-urile de sesiune sunt resetate după 30 de minute sau sunt șterse după părăsirea paginii. Cookie-urile de conectare și coșul de cumpărături vor fi șterse după 30 de minute.

Cookie-uri de durată
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a recunoaște browser-ul dumneavoastră la următoarea accesare a paginii noastre de internet. Aceste cookie-uri rămân stocate pe computerul dumneavoastră până când le ștergeți manual din browser-ul dumneavoastră.

Cookie-uri de performanță
Aceste cookie-uri sunt destinate colectării de date anonimizate despre comportamentul dumneavoastră de utilizare a paginii noastre de internet. Acestea înregistrează paginile subsecvente accesate și link-urile clicate. Acestea ne permit să ne adaptăm mai bine preferințelor la următoarea accesare a paginii noastre de internet. Astfel dispunem de posibilitatea de a afișa informații și oferte interesante pentru dumneavoastră. Aceste date sunt stocate de noi timp de 30 de zile.

Cookie-uri funcționale
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a stoca setările (de exemplu limba sau dimensiunea scrisului) pe care le-ați efectuat pe pagina noastră de internet. În acest mod este îmbunătățită funcționalitatea paginii noastre de internet pentru dumneavoastră. Aceste cookie-uri sunt șterse după 30 de minute.

Third-Party-Cookies
Aceste cookie-uri au ca scop colectarea de date anonimizate despre comportamentul dumneavoastră de utilizator pe pagina noastră de internet și pe alte pagini de internet. Acestea ne permit să ne adaptăm mai bine preferințelor dumneavoastră la următoarea accesare a paginii noastre de internet. Astfel dispunem de posibilitatea de a afișa informații și oferte interesante pentru dumneavoastră.
Și la Google Analytics, BingAds, DoubleClick, , GoogleAdwords și Facebook sunt utilizate cookie-uri Third-Party, despre care veți regăsi informații mai detaliate în cele ce urmează:

Google Analytics
Această pagină de internet utilizează Google (Universal) Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics utilizează cookie-uri, care analizează utilizarea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet. Informațiile generate prin intermediul cookie-urilor cu privire la utilizarea paginii noastre de internet (inclusiv adresa dumneavoastră IP și URL-urile paginilor accesate) sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și sunt stocate la nivelul respectiv. Prin activarea anonimizării adresei IP pe această pagină de internet, adresa IP este trunchiată înainte de comunicarea în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP completă către un server al Google din SUA, fiind stocată la nivelul acestuia. Google va utiliza aceste informații pentru noi pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile de la nivelul paginii de internet și a presta în beneficiul nostru servicii suplimentare cu privire la utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP anonimizată transmisă în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată cu alte date ale Google. Aceste date sunt stocate pentru un interval de 6 luni.
Nu stocăm date despre dumneavoastră care fac obiectul colectării prin intermediul Google Analytics. Dispuneți de posibilitatea de a preveni colectarea datelor (inclusiv adresa dumneavoastră IP) generate prin intermediul cookie-ului și care se referă la utilizarea paginii de internet de către dumneavoastră în cadrul Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea Browser-PlugIn-ului disponibil la nivelul link-ului următor: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dispuneți de posibilitatea de a consulta informații mai detaliate cu privire la condițiile de utilizare și la declarația de confidențialitate a Google la adresa https://www.google.com/analytics/terms/us.html respectiv la https://policies.google.com/privacy?hl=us.
Temeiul legal pentru utilizarea de cookie-uri de către noi este reprezentat de articolul 96 alineatul 3 din legea privind regimul telecomunicațiilor, de acordul dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor) și de interesul nostru justificat care prevalează (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor), reprezentat de atingerea scopurilor menționate la tipurile individuale de cookie.

Google AdWords
Google AdWords reprezintă un serviciu pus la dispoziție de către Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Google AdWords utilizează cookie-uri. În situația în care ați accesat pagina noastră de internet prin intermediul unui anunț Google, va fi aplicat de către Google AdWords un cookie pe terminalul dumneavoastră. În acest sens este vorba despre un număr de identificare sub pseudonim(ID). Cu ajutorul acestuia, noi și Google dispunem de posibilitatea de a constata că a fost selectat anunțul, astfel încât o persoană a fost redirecționată către pagina noastră de internet. În acest mod pot fi generate și statistici anonime. Utilizarea cookie-urilor AdWords permite Google și nouă o publicare precisă a anunțurilor în baza evaluării accesărilor dumneavoastră anterioare a paginii noastre, precum și a altor pagini de internet. Aceste cookie-uri sunt șterse după 30 de zile.
Informațiile generate prin intermediul cookie-urilor (inclusiv adresele IP) sunt transmise de către Google în scop de evaluare către un server din SUA și sunt stocate la nivelul respectiv. Google respectă normele privind protecția datelor în sensul acordului „Privacy Shield” și este înregistrat la Ministerul Comerțului din SUA în cadrul programului „Privacy Shield”. Un transfer de date realizat de Google către terți se realizează numai în temeiul prevederilor legale sau în cadrul prelucrării datelor în calitate de operator. În cazul unei autentificări cu un cont Google, Google asociază informațiile de cont cu informațiile prelucrate de la nivelul AdWords.
Dispuneți de posibilitatea de a preveni stocarea cookie-urilor de către Google AdWords nu doar printr-o configurare corespunzătore a browser-ului dumneavoastră, ci și prin selectarea următorului link (https://myaccount.google.com/privacycheckup/1), în cazul în care sunteți autentificat cu contul dumneavoastră Google. În caz contrar, aveți posibilitatea de a modifica setările browser-ului. Dispuneți de posibilitatea de a consulta informații mai detaliate cu privire la condițiile de utilizare și la declarația de confidențialitate a Google la adresa https://policies.google.com/privacy.
Temeiul legal pentru utilizarea de cookie-uri de către noi este reprezentat de articolul 96 alineatul 3 din legea privind regimul telecomunicațiilor, de acordul dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor) și de interesul nostru justificat care prevalează (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor), reprezentat de atingerea scopurilor menționate la tipurile individuale de cookie.

DoubleClick
DoubleClick reprezintă un serviciu pus la dispoziție de către Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). DoubleClick utilizează cookie-uri. În situația în care ați accesat pagina noastră de internet prin intermediul unui anunț Google, va fi aplicat de către DoubleClick un cookie pe terminalul dumneavoastră. În acest sens este vorba despre un număr de identificare sub pseudonim(ID). Cu ajutorul acestora, noi, precum și Google dispunem de posibilitatea de a constata că a fost selectat anunțul, astfel încât o persoană a fost redirecționată către pagina noastră de internet. În acest mod pot fi generate și statistici anonime. Utilizarea cookie-urilor DoubleClick permite Google și nouă o publicare precisă a anunțurilor în baza evaluării accesărilor dumneavoastră anterioare a paginii noastre, precum și a altor pagini de internet.
Aceste cookie-uri sunt șterse după 12 luni.
Informațiile generate prin intermediul cookie-urilor (inclusiv adresele IP) sunt transmise de către Google în scop de evaluare către un server din SUA și sunt stocate la nivelul respectiv. Google respectă normele privind protecția datelor în sensul acordului „Privacy Shield” și este înregistrat la Ministerul Comerțului din SUA în cadrul programului „Privacy Shield”. Un transfer de date realizat de Google către terți se realizează numai în temeiul prevederilor legale sau în cadrul prelucrării datelor în calitate de operator. În cazul unei autentificări cu un cont Google, Google asociază informațiile de cont cu informațiile prelucrate de la nivelul DoubleClick. Nu stocăm informații DoubleClick.
Dispuneți de posibilitatea de a preveni stocarea cookie-urilor de către DoubleClick nu doar printr-o configurare corespunzătore a browser-ului dumneavoastră, ci și prin selectarea următorului link (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1), în cazul în care sunteți autentificat cu contul dumneavoastră Google. În caz contrar, aveți posibilitatea de a modifica setările browser-ului.
Dispuneți de posibilitatea de a consulta informații mai detaliate cu privire la condițiile de utilizare și la declarația de confidențialitate a Google la adresa https://policies.google.com/privacy.
Temeiul legal pentru utilizarea de cookie-uri de către noi este reprezentat de articolul 96 alineatul 3 din legea privind regimul telecomunicațiilor, de acordul dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor) și de interesul nostru justificat care prevalează (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor), reprezentat de atingerea scopurilor menționate la tipurile individuale de cookie.

Facebook Pixel
Pe pagina noastră de internet sunt utilizate cookie-uri ale rețelei de socializare Facebook, administrată de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook“). Cookie-urile sunt evidențiate cu un logo Facebook.
Când accesați una dintre paginile site-ului nostru de internet care conține un astfel de cookie, browser-ul dumneavoastră se conectează direct la serverele Facebook. Conținutul cookies-urilor este transmis de Facebook direct către browser-ul dumneavoastră și integrat în pagină. Prin această integrare, Facebook recepționează informația conform căreia browser-ul dumneavoastră a accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru, chiar dacă nu dispuneți de un cont pe Facebook sau nu sunteți conectat în prezent conectat la Facebook. Această informație (inclusiv adresa dumneavoastră IP) va fi transmisă direct de browser-ul dumneavoastră către un server Facebook din SUA și stocată la nivelul acestuia.
Dacă sunteți conectat pe Facebook, accesarea paginii noastre de internet poate fi atribuită de către Facebook în mod direct profilului dumneavoastră pe Facebook. Scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și precum și drepturile în acest sens și opțiunile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private pot fi consultate în politica de confidențialitate adoptată de Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Dacă nu doriți ca Facebook să aloce direct datele colectate prin intermediul paginii noastre de internet către profilul dumneavoastră de pe Facebook, trebuie să vă deconectați de pe Facebook înainte de a accesa pagina noastră de internet. Puteți preveni complet încărcarea cookie-urilor Facebook și prin intermediul add-on-urilor pentru browser-ul dumneavoastră, disponibile de exemplu la link-ul https://www.ghostery.com. Acest add-on blochează însă toate cookie-urile.

Cookie Google+
Pe pagina noastră de internet sunt utilizate cookie-uri ale rețelei de socializare Google+, administrată de către Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google“).
O imagine de ansamblu a cookie-uri Google și a aspectului acestora poate fi consultată la adresa: https://developers.google.com/+/web/.
Când accesați una dintre paginile site-ului nostru care conține un astfel de cookie, browser-ul dumneavoastră se conectează direct la serverele Google. Conținutul cookie-ului este transmis de Google direct către browser-ul dumneavoastră și integrat în pagină. Prin această integrare, Google recepționează informația conform căreia browser-ul dumneavoastră a accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru, chiar dacă nu dispuneți de un profil la Google+ sau dacă nu sunteți conectat în prezent la Google+. Această informație (inclusiv adresa dumneavoastră IP) va fi transmisă direct de pe browser-ul dumneavoastră către un server Google din SUA și stocată la nivelul acestuia.
Dacă sunteți autentificat la Google+, Google dispune de posibilitatea de a repartiza direct accesarea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet profilului dumneavoastră de pe Google+.
Scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Google, precum și precum și drepturile dumneavoastră în acest sens și opțiunile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private pot fi consultate în politica de confidențialitate adoptată de Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Dacă nu doriți ca Google să aloce direct datele colectate prin intermediul paginii noastre de internet către profilul dumneavoastră de pe Google+ trebuie să vă deconectați de pe Google+ înainte de a accesa pagina noastră de internet. Puteți preveni complet încărcarea de cookie-uri Google și prin intermediul add-on-urilor pentru browser-ul dumneavoastră, de exemplu soluția de blocare a scripturilor „NoScript“ (http://noscript.net).

Instagram Cookies
Pe pagina noastră sunt utilizate cookie-uri ale Instagram, cu administrarea de către Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram“) Când accesați una dintre paginile site-ului nostru de internet care conține un astfel de cookie, browser-ul dumneavoastră se conectează direct la serverele Instagram. Conținutul cookie-ului este transmis de Instagram direct către browser-ul și integrat în pagină. Prin această integrare, Instagram recepționează informația conform căreia browser-ul dumneavoastră a accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru, chiar dacă nu dispuneți de un cont pe Instagram sau nu sunteți conectat în prezent conectat la Instagram. Această informație (inclusiv adresa dumneavoastră IP) va fi transmisă direct de către browser-ul dumneavoastră către un server Instagram din SUA și stocată la nivelul acestuia.
În situația în care sunteți autentificat pe Instagram, Instagram dispune de posibilitatea de a repartiza direct accesarea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet profilului dumneavoastră de pe Instagram.
Scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Instagram, precum și precum și drepturile dumneavoastră în acest sens și opțiunile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private pot fi consultate în politica de confidențialitate adoptată de Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.
Dacă nu doriți ca Instagram să aloce direct datele colectate prin intermediul paginii noastre de internet contului dumneavoastră de pe Instagram trebuie să vă deconectați de pe Instagram înainte de a accesa pagina noastră de internet. Puteți preveni complet încărcarea Instagram cookie-uri și prin intermediul add-on-urilor pentru browser-ul dumneavoastră, de exemplu soluția de blocare a scripturilor „NoScript“ (http://noscript.net).


Ultima actualizare din data de: 30.05.2019